LÅT OSS KRAFTSAMLA FÖR ATT MÖTA MATTEKRISEN: Insikter och reflektioner från PISA 2022

10 min

Kära vänner med intresse för utbildning och våra barns framtid,

Jag är både ledare för ett edtech-företag och far till två grundskolebarn. I båda dessa roller ägnar jag mina dagar (och kvällar) åt att fundera över hur vi kan hjälpa barn att nå sin fulla potential genom livslångt lärande, inte bara för mina egna barn utan alla barn.

PISA 2022-resultaten släpptes igår och jag tillbringade hela kvällen med att läsa igenom rapporten. På natten låg jag vaken många timmar och funderade över dess verkliga innebörd, och idag till frukosten läste jag artiklar i media från PISA-representanter, pedagoger och politiker. Min slutsats är: vi står inför en betydande samhällsutmaning för att ta itu med bekymren i PISA-rapporten - och den här utmaningen kräver att vi alla bidrar!

Rapporten pekar på en allmän nedgång i prestation i alla OECD-länder jämfört med studien 2018. Faktorer som påverkar inkluderar effekterna av COVID-19-pandemin, skillnader i utbildningssystemen, ojämlikheter i tillgång till resurser samt problem relaterade till skolstyrning. Det jag framförallt noterade var:

  • Ökade ojämlikheter: Bristen på utbildningsresurser, från kvalificerade lärare till högkvalitativa digitala verktyg, är ett problem för alla, men särskilt för missgynnade skolor och elever. Detta förstärker den socioekonomiska klyftan ytterligare.

  • Utmaningar för lärare: Våra lärare har en alltför hög arbetsbelastning, kämpar för att balansera en-storlek-passar-alla-undervisning, uppföljning av läranderesultat och att ge individuell uppmärksamhet till alla elever. Hela 40% av eleverna anser att lärarna saknar intresse för deras lärande.

  • Digital transformation: Digitala verktyg kan förbättra lärandet, men de måste användas korrekt. Studien visar en positiv korrelation mellan måttlig användning av digitala enheter och högre prestanda, vilket understryker vikten av att tekniken stödjer snarare än distraherar från lärandet. Rätt använt ökar mattekunskapen med hela 11 punkter i studien.

  • Stöd från hemmet: Studien visar att stöd hemifrån har en positiv inverkan på elevens självförtroende, minskar ångest och förbättrar övergripande prestation.

  • Covids påverkan: I många länder stängdes skolorna och eleverna tvingades till distansundervisning. Detta förstärkte skillnaderna mellan motiverade och omotiverade elever, synliggjorde hur viktigt stöd hemifrån är och accelererade den digitala transformationen inom utbildningen.


Att ta itu med dessa utmaningar är komplicerat och kräver ett samarbete från politiker, skolor, pedagoger, edtech-företag och föräldrar. Som både ledare för ett edtech-företag och förälder är jag angelägen om att göra vad jag kan. Hur kan du bidra?

Inom Albert-gruppen är vår mission i linje med behoven som framhävs av PISA — att stärka varje barn att nå sin fulla potential genom engagerande och personliga lärandeupplevelser. Här är några handlingsförslag:

  • Tidig inlärning betyder mycket: Se till att barn börjar lära sig strukturerat i ung ålder, så de bygger upp ett självförtroende innan skolan börjar. Forskning visar att tidig inlärning har en betydande inverkan på barnens positiva upplevelse i skolan. På Albert-gruppen tillhandahåller vi läroappar för alla åldrar: i förskoleåldern vill vi stimulera “playlearning”; i lågstadiet stödjer vi inlärningen av grundläggande färdigheter i kärnämnen och gör skolan rolig; och i mellan- och högstadiet möjliggör vi träning av grundläggande kunskaper för att förbereda för nationella prov och högre utbildning.

  • Stöd från föräldrarna: Föräldrar spelar en avgörande roll för att forma barnets attityd till skolan. Engagera dig aktivt i ditt barns utbildning genom att läsa, skriva och räkna ihop. Alberts appar erbjuder forskningsbaserad pedagogik för att stödja barn och föräldrar i lärandet och kan användas av barnen ensamma eller ännu bättre tillsammans med föräldrarna.

  • Digitala verktyg som komplement till traditionell undervisning: Digitala verktyg kan starkt underlätta de kapacitetsbegränsningar som finns inom undervisningen. Högkvalitativa digitala läroprodukter möjliggör effektiv kunskapstestning, personligt lärande och snabb återkoppling, vilket förbättrar läroupplevelsen. Våra Albert-skolprodukter har avancerade lärarplattformar som ger en översiktlig bild av klassen, möjliggör enkel testning, uppföljning av elevernas utveckling samt individuellt anpassade läroupplevelser.

  • Kvalitet på digitala verktyg är viktigt: Se till att digitala verktyg i förskolor och skolor uppfyller kvalitetsstandarder och används med ett tydligt lärosyfte. Skilj mellan passiv underhållningsskärmtid och aktiv, läroplansbaserad inlärning genom forskningsbaserade appar. Albert-gruppens produkter är alla byggda kring beprövade pedagogiska principer, baserade på lokala läroplaner, utvecklade av certifierade lärare och designade att vara engagerande genom positiva spelmekanismer.


Vill du veta mer om lärande, skärmtid och vad du som förälder kan göra kan jag rekommendera vår Albert-blogg [LÄNK]. För att lära dig om Alberts produkter och hur de kan användas i skolan eller hemma, besök vår webbplats [LÄNK].

Vi på Albert-gruppen vill gärna kraftsamla med partners för att tillsammans jobba med den här utmaningen, så tveka inte att kontakta mig (jonas@hejalbert.se) eller vår huvudpedagog Madeleine (madeleine@hejalbert.se) med frågor, kommentarer eller idéer för samarbete.

Låt oss förena våra krafter för att ta oss an de utmaningar som PISA 2022 belyser och ge våra barn en positiv utbildning och därmed säkra vår framtid.

Varma hälsningar,

Jonas Mårtensson

VD, Albert Group

Kom igång redan idag!