Integritetspolicy

Integritetspolicy

eEducation Albert AB, org. nr 559020-9093, är mån om din integritet. Vi är därför försiktiga med att samla in information som kan kopplas till din person (s.k. personuppgifter). Samtidigt vill vi ge dig tillgång till Albert och ge dig möjlighet att kunna spara dina aktiviteter, så att du kan se vilka framsteg du gör.


Vilka uppgifter samlar vi in?

Vid registrering av ditt användarkonto ber vi om ditt telefonnummer eller e-post. Vi samlar inte in personnummer eller några känsliga personuppgifter.

Du har möjlighet att ladda upp en bild på din användarprofil, men det är helt valfritt. Du behöver inte ladda upp någon bild överhuvudtaget, och om du väljer att ladda upp en bild kan du välja om det är en bild som föreställer dig eller något annat. Du är dock ansvarig för att du har rätt att ladda upp den bild du använder dig av. Du har även möjligheten att ange ditt namn, helt frivilligt, i ditt alias för att vi ska kunna ge dig en mer skräddarsydd användarupplevelse.

I samband med att du registrerar ditt konto lämnar du genom vårt användargränssnitt betalkortsuppgifter eller kreditkortsuppgifter till vår betalningsleverantör Stripe (Stripe,Inc.). För dessa personuppgifter har Stripe ett personuppgiftsansvar gentemot dig som användare.

När du använder vår tjänst sparar vi din interaktion med Albert, inklusive övningar som besökts och lösts. Vi gör detta för att kunna spara dina nuvarande framsteg, anpassa innehållet till svårighetsgraden som passar bäst för dig och för att du ska kunna starta upp tjänsten på samma ställe som du avslutade din senaste session vid en senare tidpunkt.

Hur använder vi de personuppgifter som vi samlar in?

Vi använder telefonnummer eller e-post för att skapa ett användarkonto så att du kan logga in och spara dina aktiviteter. Vi kan också komma att använda information som genereras i användarprofilen i aggregerad form för att förbättra vår tjänst. Vi vill också kunna kontakta dig med erbjudanden från oss som vi tror är intressanta för dig.

Vi använder oss av modern och krypterad informationsteknologi, och vi har rutiner för att säkerställa sekretess.


Hur lagrar vi de personuppgifter som vi samlar in?

Vi lagrar dina personuppgifter i olika molntjänster inom och utanför EU/EES-området.

Vi strävar efter att endast behandla personuppgifter inom EU eller inom EES-området. Vid vissa fall förekommer det att våra egna eller våra partners har sina servrar belägna utanför EU eller EES-området. Vid sådana fall inleder vi processer att ingå särskilda personuppgiftsbiträdesavtal som är anpassade till en behandling utanför EU eller EES-området.

Oavsett var dina personuppgifter behandlas vidtar vi åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter inte behandlas för andra ändamål än vad som är överenskommet.


Hur länge sparar vi de personuppgifter som vi samlar in?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som du använder Albert och två år efter avslutat abonnemang. Med denna information har vi möjlighet att nå dig som tidigare använt vår tjänst med riktade erbjudande samt för att samla in feedback. Om lagen kräver det kan vi vara tvungna att spara vissa uppgifter under en längre tid, och vi kan också spara uppgifter om det krävs för att fullgöra vårt avtal med dig (i dessa fall grundas vår behandling av dina personuppgifter inte på samtycke, och då är det inte heller möjligt att dra tillbaka samtycket).


Tredjepartsdata personuppgifter

I vissa fall förekommer det att vi delar information med våra partners som tillhandahåller tjänster åt oss, så kallad tredjepartsdata. Det kan inkludera tjänster som dataanalys, marknadsföringstjänster, e-post och lagringstjänster, support, betalningstjänster och tjänster som bearbetar och administrerar konsumentundersökningar. 


Överföring av personuppgifter

I de fall vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES-området gör vi det endast under EU:s standardavtalsklausuler eller, i fallet USA, till företag som är självcertifierade under Privacy Shield. 


Dina rättigheter

Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig, och om någon uppgift är felaktig har du rätt att begära att den rättas till. Du kan närsomhelst välja att ta tillbaka ditt samtycke, men bara för den del av vår behandling som grundas på samtycke. I så fall kommer vi att radera ditt användarkonto. Du har, med de inskränkningar som följer av tillämplig lagstiftning, följande rättigheter:


Du har rätt till att få ett så kallat registerutdrag.

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.


Rätt till begränsning.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.


Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.

Du har alltid rätt att slippa marknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en s.k. intresseavvägning.


Rätt till dataportabilitet.

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.


Rätt till radering.

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Notera att vi i vissa fall behöver spara viss information enligt lag och därmed ej får radera information.


Rätt till rättelse.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter, var god skicka en förfrågan till privacy@hejalbert.se. När du skickar en sådan förfrågan kommer du att behöva identifiera dig själv genom att skicka in en fotokopia på antingen ditt körkort, ditt pass, ID-kort eller annan dokumentation som styrker din identitet

För alla frågor om dina rättigheter ber vi dig kontakta oss på e-postadressen nedan.

Du kan också läsa mer på Datainspektionens hemsida.


Kontakt

Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller hur vi hanterar integritetsfrågor är du alltid välkommen att kontakta oss på följande e-postadress: privacy@hejalbert.se.