Corporate Social Responsibility

Corporate Social
Responsibility

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med Corporate Social Responsibility

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med
Corporate Social Responsibility

Vad är Corporate Social Responsibility?

Vad är Corporate Social
Responsibility?

Corporate Social Responsibility (CSR) är det ansvar företag ska ta för hur de
påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.
CSR handlar även om att säkerställa att lagar efterlevs och att
eventuella globala riktlinjer godtas och efterföljs.

Corporate Social Responsibility (CSR) är det
ansvar företag ska ta för hur de påverkar
samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och
socialt perspektiv. CSR handlar även om att
säkerställa att lagar efterlevs och att eventuella
globala riktlinjer godtas och efterföljs.

Vi tar ansvar

Albert är ett socialt företagande som syftar till högre samhällsnytta. Vi letar
ständigt efter nya CSR-relaterade projekt där vi kan engagera såväl
medlemmar, samarbetspartners som anställda.

Albert är ett socialt företagande som syftar till
högre samhällsnytta. Vi letar ständigt efter nya
CSR-relaterade projekt där vi kan engagera
såväl medlemmar, samarbetspartners som
anställda.

Vi strävar efter att göra världen till en bättre plats. Detta genom att hjälpa så
många barn och unga som möjligt att hitta glädje av matematik och bidra till
att fler går ut grundskolan med fullständiga betyg.

Vi strävar efter att göra världen till en bättre
plats. Detta genom att hjälpa så många barn
och unga som möjligt att hitta glädje av
matematik och bidra till att fler går ut
grundskolan med fullständiga betyg.

Vill du veta mer om
oss och vårt företag?

Vill du veta mer om oss och
vårt företag?

ICA

År 2018 startade Albert ett samarbete med ICA. Projektet
bygger på “get one, give one”-koncept i syfte att fler barn och
unga ska kunna få stöd inom matematik. För varje person som
registrerar sig genom samarbetet skänks en hel termins
mattehjälp till behövande barn i respektive butiks närområde.

År 2018 startade Albert ett samarbete med
ICA. Projektet bygger på “get one, give one”-
koncept i syfte att fler barn och unga ska kunna
få stöd inom matematik. För varje person som
registrerar sig genom samarbetet skänks en hel
termins mattehjälp till behövande barn i
respektive butiks närområde.

Tyvärr har inte alla familjer möjlighet att investera 99 kronor/
månad i förmån till sitt barns utbildning. Genom initiativet med
ICA bidrar vi till minskade klyftor och hjälper samtidigt fler barn
att lyckas i skolan.

Tyvärr har inte alla familjer möjlighet att
investera 99 kronor/ månad i förmån till sitt
barns utbildning. Genom initiativet med ICA
bidrar vi till minskade klyftor och hjälper
samtidigt fler barn att lyckas i skolan.

Barnlopp

Många studier visar positiva samband mellan fysisk aktivitet
och inlärning. Med bakgrund av detta påbörjade Albert år 2019
ett samarbete med Göteborgsvarvets lopp för barn och unga.
Albert stod för gratis deltagande samt prova-på konto av
mattetjänsten. Initiativet spreds snabbt till fler av landets
populära barnlopp; Stockholm Marathon, Lidingöloppet,
Tjejmilen, Tjurruset och Urban Trail.

Många studier visar positiva samband mellan
fysisk aktivitet och inlärning. Med bakgrund av
detta påbörjade Albert år 2019 ett samarbete
med Göteborgsvarvets lopp för barn och unga.
Albert stod för gratis deltagande samt prova-på
konto av mattetjänsten. Initiativet spreds snabbt
till fler av landets populära barnlopp; Stockholm
Marathon, Lidingöloppet, Tjejmilen, Tjurruset
och Urban Trail.

Projektet med Sveriges största barnlopp kommer med många
positiva effekter – Albert bidrar bland annat till bättre folkhälsa
bland unga, möjliggör deltagande för tusentals familjer oavsett
ekonomi och ger stöd inom matematik till dess barn.

Projektet med Sveriges största barnlopp
kommer med många positiva effekter – Albert
bidrar bland annat till bättre folkhälsa bland
unga, möjliggör deltagande för tusentals
familjer oavsett ekonomi och ger stöd inom
matematik till dess barn.

Kommande

Vi letar alltid efter nya sätt att dra vårt strå i stacken. Inom vår resa mot
målet, att demokratisera kunskap genom teknologi, hoppas vi kunna påverka
samhället till det bättre.

Vi letar alltid efter nya sätt att dra vårt strå i
stacken. Inom vår resa mot målet, att
demokratisera kunskap genom teknologi,
hoppas vi kunna påverka samhället till det
bättre.

Har du förslag på hur
vi kan bidra?

Hör av dig till info@hejalbert.se.
Tillsammans kan vi öka kunskaperna
hos en hel generation barn och unga!