Corporate Social Responsibility

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med Corporate Social Responsibility

Vad är Corporate Social Responsibility?

Corporate Social Responsibility (CSR) är det ansvar företag ska ta för hur de påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. CSR handlar även om att säkerställa att lagar efterlevs och att eventuella globala riktlinjer godtas och efterföljs.

Vi tar ansvar

Albert är ett socialt företagande som syftar till högre samhällsnytta. Vi letar ständigt efter nya CSR-relaterade projekt där vi kan engagera såväl medlemmar, samarbetspartners som anställda.

Vi strävar efter att göra världen till en bättre plats. Detta genom att hjälpa så många barn och unga som möjligt att hitta glädje av matematik och bidra till att fler går ut grundskolan med fullständiga betyg.

Our team

Vill du veta mer om oss och vårt företag?

Läs mer
ICA

ICA

År 2018 startade Albert ett samarbete med ICA. Projektet bygger på “get one, give one”-koncept i syfte att fler barn och unga ska kunna få stöd inom matematik. För varje person som registrerar sig genom samarbetet skänks en hel termins mattehjälp till behövande barn i respektive butiks närområde.

Barnlopp

Barnlopp

Många studier visar positiva samband mellan fysisk aktivitet och inlärning. Med bakgrund av detta påbörjade Albert år 2019 ett samarbete med Göteborgsvarvets lopp för barn och unga. Albert stod för gratis deltagande samt prova-på konto av mattetjänsten. Initiativet spreds snabbt till fler av landets populära barnlopp; Stockholm Marathon, Lidingöloppet, Tjejmilen, Tjurruset och Urban Trail.

Kommande

Vi letar alltid efter nya sätt att dra vårt strå i stacken. Inom vår resa mot målet, att demokratisera kunskap genom teknologi, hoppas vi kunna påverka samhället till det bättre.

Har du förslag på hur vi kan bidra?

Hör av dig till info@hejalbert.se Tillsammans kan vi öka kunskaperna hos en hel generation barn och unga!