Allmänna villkor

Hej och välkommen till Albert!

Det här är våra användarvillkor och du kan också hitta vår cookie- och integritetspolicy i separata länkar från hemsidan. Det är viktigt att du läser igenom detta dokument noga eftersom det beskriver dina rättigheter men också ett antal skyldigheter som du har som användare. I vår integritetspolicy beskriver vi också hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi gör för att skydda dem och var du kan vända dig om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling. Tack för du valt att använda vår tjänst!

Villkor

Dessa användarvillkor inklusive integritets- och cookiepolicyn nedan (”Villkoren”) är upprättade av eEducation Albert AB, org. nr 559020-9093, (”Albert” eller ”vi/oss/vår”). Villkoren gäller för dig som privatperson respektive juridisk person (”Kunden” eller ”du/dig/din”) som (i) registrerat dig som användare på Alberts tjänst, och/eller i någon av Alberts applikationer (gemensamt ”Tjänsten”), eller (ii) ingått ett separat abonnemangsavtal om nyttjande av Tjänsten. Villkoren samt eventuellt separat abonnemangsavtal utgör sammantaget det avtal (”Avtalet”) som slutits mellan Kunden och Albert.

För Kunder som är under 18 år:
Om du som Kund är yngre än 18 år ska både du och din vårdnadshavare godkänna dessa Villkor för din räkning. Genom att godkänna dessa Villkor bekräftar du som är vårdnadshavare för en Kund under 18 år att du ger ditt samtycke att Avtalet ingås mellan Albert och Kunden. Albert förbehåller sig rätten att kontakta vårdnadshavare för att bekräfta att ett giltigt samtycke har lämnats.

Tjänst & Betalning

Tjänsten
Med Tjänsten avses Alberts digitala lärartjänst inklusive all funktionalitet, alla gränssnitt och allt innehåll (innefattande all text och musik, alla bilder och filmer samt all bakomliggande data och mjukvara) som Albert från tid till annan tillgängliggör genom Tjänsten på webbplatser och i olika applikationer. Vissa delar av Tjänsten kan från tid till annan komma att tillhandahållas gratis. Andra delar av Tjänsten måste du betala för innan du kan använda dem. De delar av Tjänsten som kan nås först efter betalning kallas ”Betaltjänsten”. De delar av Tjänsten som inte kräver betalning kallas ”Gratistjänsten”. Du kan läsa mer om Tjänsten genom att besöka vår webbplats www.hejalbert.se.

Ändringar i Tjänsten
Albert förbehåller sig rätten att när som helst fritt ändra i och uppdatera Tjänsten, vilket innebär att till exempel Tjänstens innehåll, struktur, funktionalitet och söksystem kan komma att förändras över tid.

Om en ändring av Tjänsten inte har meddelats av Albert minst en (1) månad i förväg och den väsentligen försämrar din nytta av Tjänsten (t.ex. om ditt läromedel helt tas bort ur Tjänsten) har du rätt att säga upp Avtalet och om du använder Betaltjänsten kan du i så fall också kräva återbetalning av redan betald abonnemangsavgift upp till ett skäligt belopp som motsvarar det som återstår av den pågående abonnemangsperioden. Du kan endast kräva återbetalning om du också säger upp Avtalet (se punkt 4 nedan om hur detta går till). Om du fortsätter att använda Tjänsten efter att en ändring har skett kommer du att anses ha godkänt ändringen. Utöver vad som framgår ovan accepterar du att du inte kan utkräva något som helst ansvar eller göra gällande några anspråk mot Albert på grund av att Tjänsten ändras på det sätt som beskrivs ovan.

>Koder och andra förbetalda erbjudanden

Från tid till annan kan koder, presentkort, förbetalda erbjudanden och andra liknande erbjudanden som ger tillgång till Betaltjänsten (hädanefter ”Koder”) komma att tillhandahållas eller säljas av eller på uppdrag av Albert. Om du använder en Kod för att få tillgång till Betaltjänsten kan du komma att uppmärksammas om att särskilda villkor gäller för Koden, vilka även kan omfatta villkor för din tillgång till Tjänsten. Du samtycker härmed till att följa alla sådana särskilda villkor, vilka kommer att anses utgöra en del av Avtalet mellan dig och Albert.

Prova på-abonnemang

Då och då kan vi, eller andra å våra vägnar, erbjuda prova på-varianter av Betaltjänsten för en viss tid, utan krav på betalning eller till ett reducerat pris (ett ”Prova på-abonnemang”). Syftet med ett Prova på-abonnemang är att användare ska kunna testa Betaltjänsten, eller delar därav, under en begränsad period för att bilda sig en uppfattning om Tjänsten. Albert förbehåller sig rätten att helt efter eget gottfinnande avgränsa Prova på-abonnemangen och att dra tillbaka eller ändra ett Prova på-abonnemang när som helst utan förvarning och utan ansvar, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

För vissa Prova på-abonnemang kommer vi kräva att du lämnar dina betalningsuppgifter för att starta Prova på-abonnemanget. när sådana prova på-abonnemang upphör kan vi komma att automatiskt börja debitera dig för det tillämpliga betalda abonnemanget från och med den första dagen efter prova på-abonnemangets upphörande, på en återkommande månadsbasis. genom att uppge dina betalningsuppgifter i samband med tecknandet av prova på-abonnemanget accepterar du att vi debiterar dig denna avgift med användning av sagda betalningsuppgifter. Om du inte vill ha denna avgift måste du säga upp det aktuella betalda abonnemanget genom ditt kontos abonnemangssida eller avsluta ditt konto innan prova på-abonnemanget löper ut, detta kan göras tidigast 48 timmar efter att kontot skapats. Om du fortsättningsvis inte vill debiteras på en återkommande månadsbasis måste du säga upp det aktuella betalda abonnemanget genom ditt kontos abonnemangssida eller avsluta ditt konto innan den aktuella betalningsperioden tar slut. Avslut kan endast göras genom att logga in på Mina Sidor med inloggningsuppgifter som skickats per e-post vid registrering av konto, eller i efterhand av Alberts kundsupport. Albert kan inte garantera, eller bekräfta uppsägning, endast genom att kund e-postat, eller via annan kanal skickat förfrågan.

Betalda abonnemang kan inte sägas upp före utgången av den period som du redan har betalat för.

Extraordinära insatser kring fri användning tillsvidare.

Education Albert AB kan under perioder tillåta prenumeranter nyttja tjänsten direkt och gratis under begränsade perioder. Dessa perioder aktiveras när och om bolaget anser att det är dess samhälleliga ansvar att tillgängliggöra allt innehåll gratis för behövande familjer. eEducation Albert AB förbehåller sig rätten att i god tid, med minst en sju dagars varsel, meddela prenumeranter om eventuella framtida prisjusteringar och tidsperioder för när erbjudandet om kostnadsfri användning slutar att gälla. När en sådan kostnadsfri tidsperiod avslutats, övergår kontot till en standardprenumeration om 99kr/mån, utan bindningstid eller uppsägningstid. Det kan närsomhelst avslutas av Kund. Information om beslut rörande prisjusteringar meddelas vie e-post till den adress som prenumerant angivit vid registrering av konto. eEducation Albert AB ansvarar inte för att säkerställa leverans av e-post av anlitad tredje part, eller att e-post öppnas och läses av mottagare.