Varför behöver vi räkna matte?

2 min

Var tredje svensk tycker att mycket av matematiken de läste i skolan senare i livet visat sig vara onödig. En av anledningarna till varför det ser ut så här kan vara att vi misslyckas med att motivera nyttan med matematik hos skolelever. 

Om man som förälder upplever att matten som barn lär sig är oanvändbar, blir det också svårt att motivera sitt barn till att räkna. Därför vill vi här påminna om allt det positiva som matematik medför.

Tränar hjärnan

Matte tränar hjärnan och gör en bättre på problemlösning, analys, logik med mera. Barn som räknar matte får alltså färdigheter som de kommer ha nytta av i framtiden, oavsett yrkesval.

Förbättrar minne

Matte förbättrar vårt arbetsminne och underlättar annan inlärning, såsom språkinlärning, läsförmåga och problemlösning.

Ökar kreativitet

Att utforska matematiken och upptäcka kreativa problemlösningar kan leda till nya idéer och lägger grunden till innovationer.

Underlättar vardagen

Alla behöver kunna räkna och klara av vardagsmatematik, för att till exempel kunna sköta sin privatekonomi; vilket innebär allt från att handla i matbutiken till att kunna räkna ut räntan på lån.

Öppnar upp för fler jobb

Många olika jobb kräver goda mattekunskaper – till exempel snickare, systemutvecklare, apotekare, ekonomer och egenföretagare. Med en bra grund har ditt barn bättre förutsättningar att lyckas med mer avancerad matematik längre fram.

Kom igång redan idag!