Ge tjejer bättre självförtroende inom matte

4 min

Det är fler män än kvinnor som söker sig till tekniska yrken. Och den främsta anledningen är att tjejer helt enkelt tror att de inte är tillräckligt bra på matte. Men det här går faktiskt att förändra. 

Endast ungefär 30% av dem som börjar på någon ingenjörsutbildning på högskolan i Sverige är kvinnor. Men nästan 90% av både tjejer och killar i årskurs fem säger att de är intresserade av matematik och teknik. Ser man till högstadiet så är 70% av killarna och under 40% av tjejerna intresserade. Varför minskar tjejers intresse för matematik och teknik? Och vad innebär det egentligen för dem och för samhället i stort? 

Enligt Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges Ingenjörer, bemöts tjejer och killar olika när man pratar om matematikprestationer. Tjejer som har alla rätt på matteprovet får till exempel höra av skolan att det var bra jobbat, medan killar får höra att de har talang. Inte konstigt då att tjejer i högre utsträckning tror att det handlar om en talang som de inte har. Dessutom är det fler kvinnor än män som är obekväma med att hjälpa andra med matte, vilket innebär att det finns färre kvinnliga förebilder för barn som ska lära sig räkna. 

Vi måste se till att ha likadana förväntningar på tjejer och killar, ge dem förebilder och samma förutsättningar att utvecklas i matematik. Annars riskerar det bristande självförtroendet och de låga förväntningarna på tjejers prestation inom matte att föras vidare till nästa generation. Det leder i sin tur till en fortsatt klyfta vad gäller tekniska yrken och därmed även en större löneskillnad mellan kvinnor och män.

Som tur är finns det vissa saker som vi tillsammans kan ta till oss för att göra skillnad:

  • Börja tidigt med att uppmuntra både tjejer och killar till att räkna matte.

  • Var en förebild och försök skapa en positiv inställning till matte – även om du själv tycker att ämnet är svårt.

  • Inspirera tjejer till att söka sig till teknik- och ingenjörsyrken.

  • Sluta prata om matte som något man har talang för eller inte – övning ger färdighet!

Kom igång med Alberts roliga övningar och väck nyfikenhet kring matematik redan idag!

Kom igång redan idag!