Ett barn pluggar matte

Därför är grunden i matematik så viktig

5 min

Vad händer om man missar ett viktigt matematikbegrepp i skolan? Forskning visar på att det kan göra matte till ett laddat ämne som man gärna undviker. Dessutom kan det bli svårare att hänga med i framtida undervisning samt hantering av ekonomi.

– Därför är det viktigt att lära sig grunden först, säger Robin Karlsson, pedagog och ansvarig för innehåll på Albert.

För att vara ett så logiskt ämne väcker matematik mycket känslor bland elever och vuxna. Matteångest forskas det mycket på och många pedagoger funderar över hur man kan göra matematiken mindre laddad.

En stor utmaning som både elever och lärare ställs inför är att matematik bygger på matematik – nya begrepp bygger alltså vidare på något som du lärt dig tidigare.

– Om man inte förstår ett specifikt begrepp blir det svårare lära sig nästa steg, som då bygger vidare på den gamla kunskapen. Och då halkar du efter, vilket kan innebära att matte blir ännu mer sammankopplat med ångest och oro jämfört med andra ämnen i skolan, säger Robin Karlsson.

Det kan till exempel vara svårt att förstå hur bråktal fungerar om man inte fått grepp om procent. Och att ha koll på positionssystemet underlättar mycket när man börjar flytta decimaltecken.

Kan sätta spår i vuxen ålder

En forskningsrapport från 2019 bekräftade att folk som tycker att de är dåliga på matematik tenderar att undvika ämnet – trots att de faktiskt både har kunskapen och förmågan att lösa matteuppgifter med lite ansträngning.

Dessutom har det visat sig att matematiken barn lär sig från förskolan långt upp i grundskolan hjälper mycket när mer avancerade problem ska lösas. Att behärska den grundläggande matematiken ökar chansen för att förstå mer avancerade koncept som algebra.

Ett sätt för lärare hantera utmaningen är att utgå från elevernas faktiska förståelse istället för att fokusera på vad läroplanen förespråkar att eleven ska kunna vid den åldern. Det är också viktigt att försöka öka förståelsen för hur koncepten fungerar, snarare än att lära eleverna hur man imiterar en formel för att lösa en uppgift.

För föräldrar kan man förebygga matteångest i tidig ålder, genom att skapa nyfikenhet kring matematik och lärande genom Albert. Med Albert får barnet en trygg grund att stå på och möjligheten att repetera begrepp som känts svåra.

Kom igång redan idag!