Barn pluggar flitigt

3 tips som stärker ditt barns självförtroende

5 min

Brist på koncentration, uthållighet och motivation behöver inte handla om att ditt barn inte ”tycker om” matte. Ett lågt självförtroende kan många gånger vara anledningen till att barn har svårt att prestera på i skolan. Det här kan du som förälder göra för att ändra det.

Försvinner din barns koncentrationsförmåga samma sekund som ni öppnar matteboken hemma? Istället för att tjata eller komma med mutor kan det vara värt att helt lägga om taktiken och fundera på varför det tar emot. Om ditt barn inte har reella svårigheter med att ta till sig talen, kan det vara värt att undersöka om problemet istället sitter i självförtroendet.

Enligt Terri Apter, barnpsykolog och Ph.D. vid Cambridge University, är nämligen brist på såväl motivation och uthållighet som koncentrationssvårigheter tecken på ett lågt självförtroende. Om barnet inte litar på den egna förmågan ser hen heller ingen vits med att försöka på grund av rädsla för att misslyckas. Likaså har barn med lågt självförtroende svårt för att ställa frågor – de tvivlar på att någon vill lyssna.

Så hur kan du som förälder stärka barnets självförtroende?

Kärlek och trygghet

Grunden till ett gott självförtroende bottnar i en god självkänsla. Och den skapas i sin tur av trygghet och kärlek. Se till att ditt barn känner sig älskat varje dag, ös på med kramar och ge av din tid och fulla uppmärksamhet. Minst 15 minuter varje dag rekommenderas vara avsatt till er relation (lämna din mobil i ett annat rum). Tänk på att visa kärlek i situationer där ditt barn bara ”är”, på så vis bygger du en självkänsla som inte är kopplad till prestation.

Lägg ribban efter ditt barns förmåga

Barn utvecklas i olika takt. Du som förälder har ett stort ansvar att vara följsam så att du kan ställa krav som rimmar med ditt barns kunskapsnivå. Genom att lära barnet att klara av lagom svåra utmaningar bygger hen upp en tilltro till den egna förmågan. Vilket i sin tur stärker självförtroendet.

Om det känns svårt att anpassa mattehjälpen efter ditt barns förmåga kan ni ta hjälp av Albert. Appen höjer svårighetsnivån i takt med att ditt barn klarar matteövningar, på så sätt är känslan av att lyckas ständigt närvarande.

Lek fram självförtroendet

Minst lika viktigt som att anpassa utmaningarna efter ditt barns förmåga är det att bädda in dem i leken. Upp till tioårsåldern är leken ett av barnens viktigaste verktyg för att utvecklas och förstå sin omgivning. Vill du att ditt barn ska förknippa matematiken med något lustfyllt är det därför en god idé att göra siffrorna till en del av leken. Lek butik och träna på att ta rätt betalt, lek tåg och ställ upp rätt antal stolar för gosedjuren eller låt ditt barn leka fram kunskapen tillsammans med Albert Junior. Här är matematikövningarna framtagna för att påminna om spel med mycket glädje och positiv förstärkning under lärandets gång.

Kom igång redan idag!