15 minuter om dagen

2 min

För många många år sedan, närmare bestämt i början av 1980-talet, började lågstadielärare och föräldrar använda sig av en särskild metod för att förbättra läsutvecklingen bland barn. Den gick ut på att elever skulle ta hem en bok och läsa högt för sina föräldrar 15 minuter om dagen. Metoden kom att kallas för “En kvart om dagen”.

Idén kom ursprungligen från England där två forskare hade genomfört en undersökning. Resultatet av studien visade att det fanns en speciell faktor som var starkt kopplad till barnens läsförmåga. Det var om föräldern regelbundet lyssnade till när barnet läste högt – istället för att själv läsa för barnet. De såg en stor skillnad i läsförmåga mellan gruppen barn som hade föräldrar som lyssnade till deras högläsning och de som inte lyssnade till sina barn.

Kan vi använda oss av denna metod även när det gäller andra skolämnen? Svaret är ja! Att till exempel räkna matte en kvart om dagen gör faktiskt också skillnad – och barn med engagerade föräldrar får bättre studieresultat. Något som vi tar med oss från “En kvart om dagen”, utöver att det är bra med regelbunden övning, är hur betydande förälderns roll faktiskt är i barnens lärande. Om du lyssnar, visar intresse och uppmuntrar, ger du ditt barn bättre förutsättningar att lyckas med sina studier.

Så kom igång och använd Albert 15 minuter om dagen tillsammans med ditt barn – det kommer göra skillnad. Vi hejar på er!

Kom igång redan idag!