Det är smart att röra på sig!

Det är smart att röra
på sig!

Foto: Glenn T Unger
I vår strävan efter att hjälpa barn med plugget insåg vi att många studier
pekar på tydliga positiva samband mellan fysisk aktivitet och inlärning.

Kort sagt, att röra på sig kan förbättra människors inlärnings- och koncentrationsförmåga.
Samtidigt visar rapporter att barn från hela vårt avlånga land är alltför stillasittande. Det behöver vi
göra någonting åt. Vi bestämde oss för att försöka hjälpa barn och föräldrar att bejaka en aktiv livsstil.

Hur? Genom att sänka trösklarna till några av de absolut roligaste
idrottsevenemangen för barn och unga.

År 2019 startade vi ett samarbete med Göteborgsvarvets barn- och ungdomslopp där det helt enkelt skulle
vara gratis att delta. Albert skulle stå för notan. Det dröjde inte länge förrän initiativet spred sig vidare.
Idag är vi stolta och glada över att kunna erbjuda alla barn en gratis startplats i de största barnloppen
som finns i Sverige. Det hade aldrig gått utan våra vänner och eldsjälar på Göteborgsvarvet, Stockholm
Marathon, Lidingöloppet, Tjejmilen, Tjurruset och Urban Trail. Tack för inspirationen.

I vår strävan efter att hjälpa barn med plugget insåg
vi att många studier pekar på tydliga positiva
samband mellan fysisk aktivitet och inlärning.

Kort sagt, att röra på sig kan kan förbättra
människors inlärningsförmåga och
koncentrationsförmåga. Samtidigt visar rapporter att
barn från hela vårt avlånga land är allt för
stillasittande. Det behöver vi göra någonting åt. Vi
bestämde oss för att försöka hjälpa barn och
föräldrar att bejaka en aktiv livsstil.

Hur? Genom att sänka trösklarna för att kunna delta
i några av de absolut roligaste idrottsevenemangen
för barn och unga.

2019 startade vi ett samarbete med
Göteborgsvarvets barn och ungdomslopp där det
helt enkelt skulle vara gratis att delta. Albert skulle
stå för notan. Det dröjde inte länge förrän initiativet
spred sig vidare. Idag är vi stolta och glada över att
kunna erbjuda alla barn en gratis startplats i de
största barnloppen som finns i Sverige. Det hade
aldrig gått utan våra vänner och eldsjälar på
Göteborgsvarvet, Stockholm Marathon, Lidingöloppet,
Tjejmilen, Tjurruset och Urban Trail. Tack för
inspirationen.

Visste du att?

Fysisk aktivitet kan förebygga en rad olika sjukdomar.
Att röra på sig 60 minuter om dagen med måttlig till
hög intensitet kan till exempel minska riskerna för
diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar, men
också minska risken för övervikt. Även små rörelser
och lågintensiv aktivitet påverkar oss positivt. Så lite
som en rörelsepaus på 2—3 minuter varje halvtimme
kan göra skillnad.

*Källa: Belcher BR et al. JCEM 2015;
in press generationpep.se

Fysisk aktivitet kan förebygga en rad olika
sjukdomar. Att röra på sig 60 minuter om
dagen med måttlig till hög intensitet kan
till exempel minska riskerna för diabetes
typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar, men
också minska risken för övervikt. Även
små rörelser och lågintensiv aktivitet
påverkar oss positivt. Så lite som en
rörelsepaus på 2—3 minuter varje
halvtimme kan göra skillnad.

*Källa: Belcher BR et al. JCEM 2015;
in press generationpep.se

När vi rör på oss frigörs så kallade signalsubstanser,
till exempel dopamin, serotonin och endorfiner. Dessa
signalsubstanser påverkar oss på olika sätt, och
hjälper oss att må bra. Dopamin och serotonin
motverkar till exempel depression och smärta, medan
endorfiner hjälper dig att känna dig gladare. Studier har även visat att fysisk aktivitet har positiv inverkan
på självkänslan och sjävluppfattningen, vilket i sin tur
påverkar vårt välbefinnande.

*Källa: Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn
och unga? / generationpep.se

När vi rör på oss frigörs så kallade
signalsubstanser, till exempel dopamin,
serotonin och endorfiner. Dessa
signalsubstanser påverkar oss på olika
sätt, och hjälper oss att må bra. Dopamin
och serotonin motverkar till exempel
depression och smärta, medan endorfiner
hjälper dig att känna dig gladare. Studier
har även visat att fysisk aktivitet har
positiv inverkan på självkänslan och
sjävluppfattningen, vilket i sin tur påverkar
vårt välbefinnande.

*Källa: Hur mycket fysisk aktivitet behöver
barn och unga? / generationpep.se

Barnens digitala mattelärare.
Testa Albert gratis tillsvidare!

Prova gratis fram till skolstart