• STEG 1
  • STEG 2
  • STEG 3

Skapa ett konto och kom igång direkt

Just nu gör vi bedömningen att många svenska föräldrar och barn
är hemma p.g.a. Covid-19 och därför i extra stort behov av digitala
hjälpmedel. Albert stöttar därför med denna tjänst gratis tillsvidare.

Ange ålder och e-postadress och välj lösenord för att skapa konto.
Instruktioner, kod och uppdateringar skickas som e-post.

Skapa ett konto och kom
igång direkt

Just nu gör vi bedömningen att många
svenska föräldrar och barn är hemma
p.g.a. Covid-19 och därför i extra stort
behov av digitala hjälpmedel. Albert
stöttar därför med denna tjänst
gratis tillsvidare.

Ange ålder och e-postadress och
välj lösenord för att skapa konto.
Instruktioner, kod och uppdateringar
skickas som e-post.

3-9 år
10-16 år