Nya funktioner

Under utveckling just nu

Albert utvecklas löpande och under årets gång testas ett flertal funktioner ämnade att göra inlärningen
smidigare, smartare och mer underhållande. När projekten når test-stadiet får en begränsad och
slumpmässigt utvald grupp medlemmar tillgång till funktionerna. Detta tills vi säkerställt funktionalitet
och upplevelse. Nya funktioner släpps i större skala först när Alberts utvecklingsteam kvalitetssäkrat en
rad olika parametrar. Vi på Albert gör allt vi kan för att driva utvecklingen framåt för våra medlemmar
och skapa den bästa mattetjänsten möjligen.

Under årets gång testas flera funktioner
ämnade att göra inlärningen smidigare,
smartare och mer underhållande. När projekten
går in i test-stadiet får en begränsad och
slumpmässigt utvald grupp medlemmar
tillgång till funktionerna. Detta tills vi säkerställt
funktionalitet och upplevelse. Nya funktioner
släpps i större skala först när Alberts
utvecklingsteam kvalitetssäkrat en rad olika
parametrar - allt för att driva utvecklingen
framåt för våra medlemmar.

Interaktiva lektioner

Pedagogik är en oerhört viktig faktor vid inlärningen av
matematik. Just nu jobbar vi på att ta fram roliga och
lättförståeliga lektioner i Junior, som syftar till att barnen ska få
en bättre förståelse för vad de gör och varför.

Pedagogiken är en oerhört viktig faktor vid
inlärningen av matematik. Just nu jobbar vi på
att ta fram roliga och lättförståeliga lektioner i
Junior, som syftar till att barnen ska få en bra
förståelse för vad de gör och varför.

Teori i serieformat

Många av våra yngsta användare har inte utvecklat sin
läsförståelse ännu. Av den anledningen har vi nu börjat ta fram
seriestrippar som förklarar matematiska koncept på ett
lättförståeligt sätt, enbart med hjälp av bilder.

Många av våra yngsta användare har inte
utvecklat sin läsförståelse ännu. Av den
anledningen har vi nu börjat ta fram
seriestrippar som förklarar matematiska
koncept på ett lättförståeligt sätt, enbart med
hjälp av bilder.

Personifierad
kunskapsresa

Vi arbetar mot att skapa en skräddarsydd spelupplevelse för
varje unik användare. Det första steget inom denna resa är
möjligheten att skapa en personlig profil, för att i framtiden
kunna utveckla personliga rekommendationer för varje enskild
individ.

Vi arbetar mot att skapa en skräddarsydd
spelupplevelse för varje unik användare. Det
första steget inom denna resa är möjligheten att
skapa en personlig profil, för att i framtiden
kunna utveckla personliga rekommendationer
för varje enskild individ.

Prova barnens digitala
mattelärare, redan idag.

Bli medlem nu

Prova barnens digitala
mattelärare, redan idag.

Bli medlem nu