Pågående projekt

Albert innehåller redan smarta och kraftfulla funktioner - men det finns
alltid mer att göra! Våra produkter utvecklas löpande med förbättringar,
uppdateringar och de allra senaste funktionerna - allt för att göra Albert till
barnens bästa mattelärare.

Albert innehåller redan smarta och kraftfulla
funktioner - men det finns alltid mer att göra!
Våra produkter utvecklas löpande med
förbättringar, uppdateringar och de allra
senaste funktionerna - allt för att göra Albert till
barnens bästa mattelärare.

Under utveckling just nu

Under årets gång testas flera funktioner ämnade att göra inlärningen smidigare, smartare och mer
underhållande. När projekten går in i test-stadiet får en begränsad och slumpmässigt utvald grupp
medlemmar tillgång till funktionerna. Detta tills vi säkerställt funktionalitet och upplevelse. Nya
funktioner släpps i större skala först när Alberts utvecklingsteam kvalitetssäkrat en rad olika parametrar
- allt för att driva utvecklingen framåt för våra medlemmar.

Under årets gång testas flera funktioner
ämnade att göra inlärningen smidigare,
smartare och mer underhållande. När
projekten går in i test-stadiet får en begränsad
och slumpmässigt utvald grupp medlemmar
tillgång till funktionerna. Detta tills vi säkerställt
funktionalitet och upplevelse. Nya funktioner
släpps i större skala först när Alberts
utvecklingsteam kvalitetssäkrat en rad olika
parametrar - allt för att driva utvecklingen
framåt för våra medlemmar.

NY FEATURE - JUNIOR

Interaktiva lektioner

Pedagogiken är en oerhört viktig faktor vid
inlärningen av matematik. Just nu jobbar vi på att
ta fram roliga och lättförståeliga lektioner i Junior,
som syftar till att barnen ska få en bra förståelse
för vad de gör och varför.

Pedagogiken är en oerhört viktig faktor
vid inlärningen av matematik. Just nu
jobbar vi på att ta fram roliga och
lättförståeliga lektioner i Junior, som
syftar till att barnen ska få en bra
förståelse för vad de gör och varför.

NY FEATURE - JUNIOR

Teori i serieformat

Många av våra yngsta användare har inte
utvecklat sin läsförståelse ännu. Av den
anledningen har vi nu börjat ta fram seriestrippar
som förklarar matematiska koncept på ett
lättförståeligt sätt, enbart med hjälp av bilder.

Många av våra yngsta användare har inte
utvecklat sin läsförståelse ännu. Av den
anledningen har vi nu börjat ta fram
seriestrippar som förklarar matematiska
koncept på ett lättförståeligt sätt, enbart
med hjälp av bilder.

NY FEATURE - JUNIOR

Personifierad kunskapsresa

Vi arbetar mot att skapa en skräddarsydd
spelupplevelse för varje unik användare. Det
första steget av denna resa är möjligheten att
skapa en personlig profil, för att i framtiden
kunna vidareutveckla personliga
rekommendationer för varje enskild individ.

Vi arbetar mot att skapa en skräddarsydd
spelupplevelse för varje unik användare.
Det första steget av denna resa är
möjligheten att skapa en personlig profil,
för att i framtiden kunna vidareutveckla
personliga rekommendationer för varje
enskild individ.

Prova barnens digitala
mattelärare gratis!