3 min

Albert stöttar alla barn i
Sverige med gratis läxhjälp

Albert stöttar alla
barn i Sverige med
gratis läxhjälp

Villrådiga föräldrar, stängda skolor och Covid-19 får miljontals barn världen
över att stanna hemma. Albert visar sitt stöd genom att erbjuda gratis
digital läxhjälp till alla familjer i Sverige som drabbas.

Villrådiga föräldrar, stängda skolor och
Covid-19 får miljontals barn världen över
att stanna hemma. Albert visar sitt stöd
genom att erbjuda gratis digital läxhjälp
till alla familjer i Sverige som drabbas.

Svenska utbildningstjänsten Albert erbjuder barn digital matematikundervisning som
följer skolplanen. Med Alberts appar får elever tillgång till tusentals engagerande och
pedagogiska övningar, ämnade att göra skolmatematiken roligare och enklare för
barn att förstå.

Globalt har coronaviruset gett stora effekter på samhället. Bland annat har
det resulterat i att över 800 miljoner barn och unga världen över tvingats stanna hemma
på grund av stängda skolor.* –För att inte skolarbetet ska avstanna mer än
nödvändigt i Sverige, ger vi alla familjer möjligheten att fortsätta studierna från
hemmet med Albert. Tillsvidare - helt gratis, berättar Salman Eskandari,
medgrundare av Albert.

Albert är en svensk utbildningsapp som följer skolplanen för barn mellan 3 och 16 år.
Tjänsten är uppdelad i två produkter: För yngre barn (upp till 10 år) finns Albert
Junior, en spelinspirerad matteapp som lägger grunden för lärande och skapar
värdefull nyfikenhet. För äldre barn finns Albert, en matteapp med pedagogiska
övningar och animerade videolektioner anpassade efter årskurs och läroplan.

*Källa: https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures

Tips inför
hemundervisning

  1. Sitt i en bra studiemiljö
  2. Planera in studietiden
  3. Ta pauser och rör på dig
  4. Undvik distraktioner
  5. Tänk högt för dig själv