1 min

Hur skapar man en bra studiemiljö?

Hur skapar man en
bra studiemiljö?

För att kunna plugga hemifrån krävs en bra studiemiljö. Det kan dock vara svårt att få
till en sådan, när allt annat än plugg känns intressant när man kommer hem från
skolan. Här är fyra saker att tänka på vid skapande av studiemiljö:

För att kunna plugga hemifrån krävs en
bra studiemiljö. Det kan dock vara svårt
att få till en sådan, när allt annat än plugg
känns intressant när man kommer hem
från skolan. Här är fyra saker att tänka på
vid skapande av studiemiljö:

Tyst och lugn omgivning

Det är viktigt att rummet barnet sitter i är tyst och lugnt. Annars fungerar inte
arbetshjärnan som den ska, då den inte får arbeta i fred. Kanske har ni ett rum där
barnet kan sitta i fred och plugga? Om barnet vill sitta ensam är det bra att kika till
hen lite då och då, så du visar ditt stöd och finns tillgänglig om barnet har frågor.

Viktigt med bra ljus

Se till att ljuset i rummet är bra. Uttröttade ögon på grund av dåligt ljus påverkar
koncentrationsförmågan negativt och försämrar därmed uthålligheten. Dessutom kan
det vara skadligt för ögonen om de ansträngs i dåligt ljus under en längre tid. Vi vill
varken att barnet ska somna eller skada ögonen när hen pluggar!

Ta bort onödiga distraktioner

Stäng av TV-apparater och annat som kan dra åt sig uppmärksamheten. Leksaker
och andra typer av spel får helt enkelt vänta. Det bästa tipset är att flytta de objekt
som går att flytta till ett annat rum. På så sätt blir det inte en konstant distraktion och
barnet kan fokusera på läxorna istället.

Papper och penna

En sista sak att tänka på är att ha papper och penna nära till hands, så barnet kan
kladda ner sina tankar och uträkningar om det behövs. Vid inlärning är det bra att
använda flera sinnen. Genom att skriva ned sina tankar eller att tänka högt används
både muskelminnet och synen.

Lycka till!

Tyst och lugn omgivning

Det är viktigt att rummet barnet sitter i är tyst
och lugnt. Annars fungerar inte arbetshjärnan
som den ska, då den inte får arbeta i fred.
Kanske har ni ett rum där barnet kan sitta i fred
och plugga? Om barnet vill sitta ensam är det
bra att kika till hen lite då och då, så du visar
ditt stöd och finns tillgänglig om barnet har
frågor.

Viktigt med bra ljus

Se till att ljuset i rummet är bra. Uttröttade
ögon på grund av dåligt ljus påverkar
koncentrationsförmågan negativt och
försämrar därmed uthålligheten. Dessutom kan
det vara skadligt för ögonen om de ansträngs i
dåligt ljus under en längre tid. Vi vill varken att
barnet ska somna eller skada ögonen när hen
pluggar!

Ta bort onödiga distraktioner

Stäng av TV-apparater och annat som kan dra
åt sig uppmärksamheten. Leksaker och andra
typer av spel får helt enkelt vänta. Det bästa
tipset är att flytta de objekt som går att flytta till
ett annat rum. På så sätt blir det inte en
konstant distraktion och arnet kan fokusera på
läxorna istället.

Papper och penna

En sista sak att tänka på är att ha papper och
penna nära till hands, så barnet kan kladda ner
sina tankar och uträkningar om det behövs. Vid
inlärning är det bra att använda flera sinnen.
Genom att skriva ned sina tankar eller att tänka
högt används både muskelminnet och synen.

Lycka till!