En ljusare framtid för alla barn

2 min

Alla barn förtjänar en god utbildning. Men för många barn är utbildning inte en självklarhet. Därför väljer vi på Albert att stödja UNICEF i deras arbete för att alla barn ska få möjlighet att gå i skolan.

Än så länge har Albert hjälpt barn i över 300.000 familjer att lära sig på ett roligt och pedagogiskt sätt – och därmed få en bättre utbildning. Men vi nöjer oss inte där. Just nu har vi en kampanj med syfte att hjälpa även mer utsatta barn i olika delar av världen. För varje ny medlem skänker vi 10 kr till UNICEF för att stödja deras arbete för en bättre värld.

– Sedan dag ett har vårt mål med Albert alltid varit att kunna hjälpa så många barn som möjligt. Alberts vision om att demokratisera utbildning genom teknik rimmar väldigt väl med UNICEFS arbete om att tillgängliggöra och möjliggöra kunskap för barn och unga världen över. Vi är därför väldigt stolta över det här initiativet och hoppas kunna bidra till att ännu fler barn får chansen till en god utbildning, säger Salman Eskandari och Arta Mandegari, grundarna bakom Albert.

Vägen ut ur fattigdom

Utbild­ning är en väg ut ur fattig­dom och utsatt­het. Därför arbetar UNICEF för att alla barn världen över ska få gå i skolan och utveckla sina möjlig­heter till ett liv med god hälsa, inkomst och möjlig­het att på­verka. Och extra mycket kämpar de för flickor­na – efter­som många av dem fort­farande står utanför skolan. 

Bli medlem, så skänker vi 10 kr oavkortat till UNICEF. För en ljusare framtid.

Vill du läsa mer om UNICEFS arbete och var pengarna går? Besök deras hemsida här.

Kom igång redan idag!